Einzelschnitte

Verein:
Saison:

1. Mannschaft LG Gauklasse 1

Name Hin Rück Gesamt
Markus Goldau 372 372 371 367 376 370 385 373 375 373.29 374.00 373.44
Florian Kleber 374 369 378 374 369 370 373 374 366 372.43 370.00 371.89
Ludwig Knöferl 349 359 350 357 363 358 365 352 356.00 358.50 356.62
Frank Schütz 371 371.00 0 371.00
Bernhard Walter 377 374 380 383 377 378 380 376 377 378.43 376.50 378.00

2. Mannschaft LG Gauklasse 2

Name Hin Rück Gesamt
Nico Englisch 365 366 371 377 367 368 369.20 368.00 369.00
Stefan Fleischmann 367 372 374 371 377 367 362 369 359 370.00 364.00 368.67
Johannes Glöckl 361 361.00 0 361.00
Markus Gruber 340 340.00 0 340.00
Michael Kleber 335 0 335.00 335.00
Franziska Priller 367 375 364 373 366 367 378 369 373 370.00 371.00 370.22
Carola Stöckl 345 366 366 353 376 365 367 359 367 362.57 363.00 362.67

3. Mannschaft Sektion Reichertshofen B-Klasse

Name Hin Rück Gesamt
Johannes Glöckl 266 273 269 265 270 270 253 268.83 253.00 266.57
Robert Heinrich 252 269 254 237 245 245 260 250.33 260.00 251.71
Maximilian Heinrich 261 275 275 250 272 272 263 267.50 263.00 266.86
Anna Heinrich 251 260 256 257 258 258 256.67 0 256.67
Michael Kleber 264 255 255 252 255 255 262 256.00 262.00 256.86
Julia Pfeffer 206 215 208 226 228 228 211 218.50 211.00 217.43

4. Mannschaft Sektion Reichertshofen B-Klasse

Name Hin Rück Gesamt
Johann Fleischmann 263 260 264 256 256 256 259 259.17 259.00 259.14
Anton Heinrich 230 239 251 237 231 231 254 236.50 254.00 239.00
Katrin Kugler 240 243 258 242 251 251 247.50 0 247.50
Daniel Schläfer 264 251 247 252 252 260 253.20 260.00 254.33
Thomas Walter 263 252 258 250 248 248 252 253.17 252.00 253.00
Jonathan Walter 258 267 259 257 259 259 266 259.83 266.00 260.71

5. Mannschaft Sektion Reichertshofen C-Klasse

Name Hin Rück Gesamt
Günther Bauch 254 254 234 231 234 241.40 0 241.40
Markus Gruber 262 263 257 252 268 260.40 0 260.40
Jürgen Jörg 257 256 252 255 259 255.80 0 255.80
Robert Kleber 257 252 242 256 257 252.80 0 252.80
Stephan Pest 250 247 259 246 257 251.80 0 251.80